TÄNK SJÄLV ...


          Sveriges röstberättigade valde politisk väg hösten år 2022, men fanns kunskapen...

   01.   Det sägs att Sverige aldrig har varit tryggare än nu, låter det verkligen helt sant ?

   02.   Är de största partiernas  önskan om fortsatt hög invandring något positivt för landet ?

   03.   Kan man påstå att negativa nyheter om invandring tystas ned av landets ledande politiker ?

   04.   Är det vanligt att statens statistiska undersökningar används vinklat för att styra opinionen ?

   05.   Brukar de med rösträtt dagligen ta del av både traditionella och alternativa nyheter på nätet ?

   06.   Är det verkligen sant att alternativ media endast handlar om skadliga hat, hot och fejknyheter ?

   07.   Kan man utan tvekan säga att det råder en sann demokrati och yttrandefrihet fullt ut i Sverige idag ?

   08.   Har årtionden av historiskt hög invandring och följande segregation minskat landets grova brottslighet ?

   09.   Går det att styrka politikers påstående om att skattebetalarna berikas och tjänar på förd invandringspolitik ?

   10.   Borde demonstrationer och uttalat missnöje med styrandes invandringspolitik betraktas som hets mot folkgrupp ?

   11.   Är det önskvärt och positivt om de etniska svenskarna genom fortsatt invandring blir till en liten minoritet i landet ?

   12.   Bör Sverige upphöra att existera som fritt land för att i EU vara en mindre delstat utan ett rättsskydd för sitt språk ?

   13.   Kan man säga ord så som, stoppa massinvandringen och bevara Sverige svenskt, utan att vara en så kallad rasist ?

   14.   Borde Sverige i var stad omgående tillåta böneutrop enligt muslimsk tradition som vissa i landet idag önskar ?

   15.   Är det  sant att styrande i landet och mäktiga EU-politiker tycks ha viljan att nedmontera landets nordiska särart ?

   16.   Det har av politiker inom inom EU sagts ord som att de vita idag är alldeles för många är det rätt uppfattning ?

   17.   Borde Sverige följa Englands exempel och lämna EU och överstatlighet för att på sikt bli en del av ett fritt norden ? 

   18.   Sverige är idag militärt officiellt neutralt, borde folket kanske säga nej till NATO på grund av dess hemska kärnvapen ?

   19.   Bör alla vita människor särbehandlas negativt och skämmas för sin existens som antivita grupper ofta ger uttryck för ? 

   20.   Många räds idag terrorism relaterad till utomeuropeisk invandring och anser att mångkultur är skadlig, är det rätt ?

   21.   Är det rätt att man som medlem eller sympatisör ska få stödja lagliga organisationer som vill stoppa dagens invandring ?

   22.   Ska man kunna återsända eller utvisa de människor  som kanske har fått ett medborgarskap på tveksamma grunder ?

   23.   Är det kanske bäst för nationen Sverige om de etniska svenskarna är de som främst får styra politiken i sitt eget land ?

   24.   Borde skatterna höjas rejält på alla områden för att de styrande ska kunna fortsätta med sin höga invandringstakt ? 

   25.   Ska en etnisk svensk ha rätt att få visa en nationell stolthet över sin svenska historia, traditioner och kulturarv ?

   26.   WHO och vaccinindustrin sponsras av ett fåtal miljardärer som vill styra världen på sitt eget sätt, är det rätt?

        Det är alltid många svåra frågor att tänka på innan man till sist väljer att lägga sin röst på  ett politiskt parti.         

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Länkar: DEMOKRATIFAKTA.SE   STOLTSVENSK.SE

© Copyright 2023 FOLKTANKE.SE