TÄNK SJÄLV ...


          Sveriges röstberättigade har valt politisk väg - men har folket tänkt till ...

   01.   Det har sagts att Sverige aldrig har varit tryggare än nu – låter det helt sant ?

   02.   Är de styrande politikernas generösa syn på invandringspolitik positivt för landet ?

   03.   Kan man påstå att negativa nyheter om invandring tystas ner av ledande media ?

   04.   Är det vanligt att statens statistiska undersökningar används för att styra opinionen ?

   05.   Brukar de flesta alltid ta del av både traditionella och alternativa nyheter på nätet ?

   06.   Är det sant att alternativ media oftast handlar om oseriösa hat, hot och fejknyheter ?

   07.   Kan man helt säga att demokrati och yttrandefrihet existerar fullt ut i Sverige idag ?

   08.   Är det sant att mångkultur och en massinvandring minskar landets brottslighet ?

   09.   Går det att styrka påståendet att skattebetalarna tjänar på landets invandringspolitik ?

   10.   Borde alla former av invandringskritik generellt anses vara hets mot folkgrupp ?

   11.   Är det önskvärt att de etniska svenskarna blir till en liten minoritet här i landet ?

   12.   Bör Sverige upphöra att existera som land för att inom EU endast bli en delstat ?

   13.   Kan man säga ord som, stoppa massinvandringen, utan att vara en så kallad rasist ?

   14.   Borde Sverige tillåta böneutrop enligt muslimsk tradition som vissa i landet önskar ?

   15.   Kan det vara sant att EU-politiker vill förändra landets befolkningssammansättning ?

   16.   Det har inom EU sagts ord som att de vita är för många – är det en helt rätt inställning ?

   17.   Borde Sverige följa Englands exempel och kanske helt lämna EU och dess överstatlighet ? 

   18.   Är det bra om Sverige blir medlem i den kärnvapenbestyckade militär-alliansen NATO ?

   19.   Ska vita männsikor särbehandlas negativt som antivita ibland ger ett tydligt uttryck för ? 

   20.   Det är många svenskar som anser att dagens mångkultur är skadlig – är den åsikten rätt ?

   21.   Är det helt otänkbart att stödja ett parti som helt vill stoppa dagens massinvandring ?

   22.   Ska man kunna återsända eller utvisa de som fått ett medborgarskap på olagliga grunder ?

   23.   Är det bra om de etniska svenskarna är de som främst får styra politiken i landet Sverige ?

   24.   Borde inkomstskatten höjas för att regeringen ska kunna fortsätta med dagens flyktingpolitik ? 

   25.   Ska etniska Svenskar ha rätt att visa nationell stolthet över sin historia, traditioner och kulturarv ?

        Det är alltid rätt så många frågor att tänka på innan man väljer att följa en egen politisk väg ... 

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Länkar: DEMOKRATIFAKTA.SE   STOLTSVENSK.SE

© Copyright 2019 FOLKTANKE.SE